Automatisch vulsysteem

BFS (Battery Filling Station)BFS III

Oplossing voor iedere batterij


Voordelen:

  • Eenvoudig te installeren.
  • Kostenbesparend.
  • Verlengt de batterijlevensduur.
  • Kwalitatief zeer degelijk materiaal.

 


Waarom een watervulsysteem ?

Onvoldoende vloeistof in een batterijcel is de belangrijkste oorzaak voor onderhoud aan batterijen en elektrische voertuigen.

Het is dan ook erg belangrijk om in iedere cel voldoende vloeistof te bewaren om schadelijke uitdroging van de platen te voorkomen en de levens­duur van de batterij te verlengen.

De praktijk leert ons dat het manueel bijvullen van een batterij enkele risico's draagt.

Het juiste elektrolytniveau is erg belangrijk. Te laag is gevaarlijk voor de platen, te hoog veroorzaakt overkoken tijdens de lading met zuurverlies tot gevolg.

Een automatisch watervulsysteem neemt deze problemen uit uw handen en levert tevens een extra besparing in onderhoudskosten.

Het belangrijkste deel van ieder watervulsysteem is de verzameling van vuldoppen op de batterij daar zij snel en effectief het elektrolytniveau van iedere batterijcel terug op de juiste hoogte brengen.

Video bijvullen BFS III - Automatisch vulsysteem